Thursday, 12 April 2012

葡萄车轮面包

                                               老板喜欢吃葡萄面包
                                               我就做葡萄面包
                                               拿了一些做米奇面包
                                               送了一个给朋友吃这模型好久没有拿来用了
冬眠了好久今天才想起
米奇老鼠
食谱一样来自(烫出面包香)
吴景发


No comments: