Friday, 20 April 2012

简易发糕

                                                 今天是四月初一
                                                 简易发糕,简单又快
                                                 我的发糕来来去去都一样
                                                 颜色大大小小都不变
                                                 我家老板不喜欢特别的
                                                 要传统的所以没有什么特别                                   
                                                 也是笑口常开,今天笑得
                                           
                                        特别甜,特别美,发啊。。。发啊


 


食谱来这;joceline

材料 A;热水 240克 ,细幼糖 150克
做法;材料A搅拌均匀,待冷备用

材料 B;自发面粉  300克 (blue key 牌子)

红色素 2 滴


做法;
1)   蒸锅里加入水煮沸,放入铁架排入小铁杯
2)先把自发面粉过筛
3)把粉加入事先准备好的材料A搅拌均匀
4)在小铁杯上铺入纸托
5)把面糊倒入纸杯里至9粉满
6)   盖上蒸锅盖子大火蒸18分钟即可

小贴士:蛋糕在锅里蒸时,不可以将锅盖打开

No comments: