Tuesday, 10 April 2012

一起努力

                            这是我的私人办公司   哈。。。哈。。。哈
                            两个孩子在做功课,我当然也一起啦
                            是不是很专心连妈咪拍照都没反应
                            我就没有那么专心啦,走上走下的
                            一会去厨房(准备菜)一会又去
                            收衣服这就是我的私人位子,一边教功课
一边做十字绣又一边写部落格
教完功课又要煮饭

No comments: