Saturday, 7 April 2012

猪肠粉

                                              早上带了女儿去了巴杀
                                              问要吃什么一会说油条
                                               一会说不知道,那就去
                                              看看要吃什么吧
                                              来到买鱼饼店老板问
                                              要不要买猪肠粉吃
                                               女儿说:要

买回来要自己弄烧
做酱汁


还要喝豆奶

No comments: