Friday, 30 March 2012

红糖@椰糖发糕

明天是地主诞又要去祭拜
要准备好祭拜的东西又要准备地主诞的
快忙不过来,晚上要把孩子送去姐姐家住一晚
又担心女儿哭,心好乱很不放心
做了红糖发糕我好高兴很满意
笑得好美好甜也做了椰糖发糕笑得跟迷人
笑口常开


上次做的椰糖发糕颜色不美也不笑
今天我用黑糖出来的颜色好美
我看老板不会在投诉了吧


食谱来自:厨房角落

材料:
自发面粉 250克
发粉          1小匙
椰糖          100克
白糖          20克
鸡蛋          1粒(打散)
水              200克
溶化玛芝林    30克
班兰叶      3片

做法:
1)把椰糖,白糖,水和班兰叶一起煮到糖溶和班兰叶出味熄火,待凉
2)把全部的材料加在一起拌均匀,倒入纸杯9分满,以大火蒸15-20分钟
       

No comments: