Friday, 18 May 2012

2菜1汤

                                           好几天没有煮晚餐了
                                           女儿说妈妈可以煮我
                                           喜欢的番茄汤吗?还
                                           有点菜和鸡蛋吗?下午的巴刹买的菜超便宜
1样才$1块


番茄苦瓜汤

番薯叶炒辣椒(孩子不可以吃辣)
只放一点辣椒

三芭蛋,很配饭

食谱来自:自由天空No comments: