Tuesday, 7 February 2012

焖猪肉


这道菜是在家婆家学的
还是没有那味道


说真的,我每次都没有吃到
因为看到肥肉又油油怕。。怕
自己煮瘦一点我买三层肉是瘦肉
比较多只是没有啊嫲的味道

食谱来自:家婆

三层肉(切块,黑酱油腌)
鸡蛋(煮熟)
葱头,蒜米(搅碎)
八角,桂皮
椰糖少许
豆酱1匙

1)爆香葱,蒜,八角,桂皮,椰糖
    2)放三层肉炒香才放豆酱炒一下加水
3) 焖到熟,调味                                
                                                            

No comments: